Uyku Sorunlarınızı Uyku Laboratuvarında Bırakın! - Medical Park Uyku Kliniği

Uyku Sorunlarınızı Uyku Laboratuvarında Bırakın!

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Hikmet Aloğlu, uyku apnesi ile ilgili bilgi veriyor.

Uyku Laboratuvarı Nedir?

Hastanın uyku ile ilgili kaydedilebilir tüm verilerinin bilgisayara sonradan incelenmek üzere kaydedildiği yerdir. Ev ortamı hassasiyetinde oluşturulan özel bir odada hasta uyurken gece boyu izlenir ve kameraya kaydedilir.

Uyku Laboratuvarında Neler Yapılır?

Hastanın , beyin elektrosu (EEG) göz hareketleri elektrosu (EOG) Çene kas gerilimi elektrosu (çene EMG) , yatış pozisyon kayıtları, soluk alıp veriken burundan giren hava akımı, Soluk alıp verirkenki göğüs ve karın hareketleri, kan oksijen seviyesi , Kalp grafisi (EKG) , Bacak kas kasılmaları elektrosu (bacak EMG) kaydedilir. Bu kayıtlar daha sonra incelenerek öncelikle hastanın uyku yapısı değerlendirilir. Uyku evreleri ve mimarisi oluşturulur. Sonra bu uyku süresinde solunum olayları değerlendirilerek, hastanın soluk alıp vermedeki anormalliklerin var olup olmadığına (soluk hafıflemesi ya da kesilmesi), bunun yanı sıra gelişen oksijen seviyesi değişiklikleri, uyanıklık reaksiyonları, kalp atım değişiklikleri, uyku sırasındaki bacak hareketleri tek tek işaretlenir.

Uyku Laboratuvarında Kimler Tedavi Edilir?

Sonraki işlemde bütün bu işlenmiş veriler tekrar bilgisayardan geçirilerek bunun sonucunda , uyku kalitesi, yeterliliği, uyanıklık periotları ile bölünüp bölünmediği, uykuda, nefes kesilmeleri ya da hafiflemelerinin var olup olmadığı , varsa sıklığı, süreleri, hangi pozisyonda belirgin olduğu, uykunun hangi evresinde belirgin olduğu, bu sırada ortaya çıkan kan oksijen seviyesi düşüklüğü süre ve derinliği , kalp atımlarındaki değişimlerin uyku evresi ve anormal solunum olayları ile ilişkisi , uykuda bacak hareketlerinin varlığı, varsa sıklığı raporlanarak hastanın uyku sırasında ortaya çıkan ya da uyku ile ilgili hastalığının var olup olmadığı , varsa ciddiyeti ortaya konur. Uyku laboratuvarına özellikle kendisini, horlama uykuda nefes tutma ve gündüz uykululuk ile belli eden uyku apne hastalığı şüphesi olanlar yatırılmaktadır. Ayrıca yine gündüz olur olmaz yerlerde uyuklamalara neden olan Narkolepsi, şüphesi olanlar ile daha nadir olarak ta , yine gündüz yorgunluk ve uykululuğa neden olan uykuda periodik bacak hareketi şüphesi olan hastalar yatırılmaktadır.

Uyku Laboratuvarında Yapılacak Hazırlıklar ve Dikkat Edilecekler

Hastalar sakinleştirici türde ilaçlar kullanıyorsa 1 hafta kadar önce kesmesi tavsiye edilir. Yatış günü, akşam üzeri duş alması, sakallarını kesmesi, göğüs kıllarını ve bacak ön yüzündeki kılları temizlemesi istenir. O gün öğleden sonra içki çay, kahve, gazlı içecekler tüketmemeli, reflüye neden olabilecek portakal, mandalina gibi yiyeceklerden uzak kalması tetkikten 4 saat önceden sonraki zamanda sigaradan uzak kalması tetkikin sağlıklı olması için gerekmektedir. Yatış esnasında kollu ve bacaklı pijama ile gelmelidir.

Uyku Laboratuvarından Sonra Hastanın Tedavisi

Uyku apnesi tanısı alan hastalar eğer tedavi edilmeye karar verildi ise bunun altın standartı pozitif basınçlı solunum cihazlarıdır. Bu cihazlar farklı tiplerdedir ( sürekli hava basıncı veren CPAP, nefes alırken yüksek nefes verirken düşük basınç veren BPAP, solunum tamamen durduğu durumlarda tetikleyici özelliği olan BPAP-ST, azalıp çoğalan solunum bozukluklarında ( chayne – stokes solunumu ) BPAP OTO SV (ASV) ) tedavi edilecek olan hasta KBB muayenesinden geçirilerek üst solunum yollarının açık olduğu ve CPAP kullanmaya elverişli olduğu bilgisi alındıktan sonra ( eğer kapalı ise açıldıktan sonra ) hasta ikinci gece yatırılarak , solunum bozukluklarının ve buna bağlı kan oksijen seviyesi düşüklükleri ve uyku bozukluğunun hangi tip alet ve basınçta düzeltildiği tespit edilerek hastanın bu nitelikte alet edinesi sağlanır. Hasta artık geceleri yatarken bu alet ile nefes alacaktır.

Uyku Laboratuvarında tespit edilen hastaya uygun alet için sağlık kurulu raporu düzenlenerek ilgili sosyal güvenlik kurumundan tarif edilen niteliklerdeki alet alınacaktır.

Uyku Laboratuvarına Kimler Başvurabilir?

Horlayan, Uykuda nefesinin kesildiği belirtilen, gündüz yorgun ve uyuklaması olan hastalarda kesinlikle şüpheleniriz. Yukarıdaki şıklardan birine aşağıdaki şıklardan 1-2 si eklenirse yine şüpheleniriz: Obezite, Gece terlemesi, Gece idrarı

Ayrıca ;
Hipertansiyon
Kalp ritm bozukluğu
Sol ve sağ kalp yetmezliği
Diyabet
Kronik Obstruktif Akciğer hastalığı
Beyin Damar hastalıkları

Varsa bu hastalar riskli hastalardır ve muhakkak uyku apnesi açısından tetkik ve tedavileri yapılmalıdır.

Uyku Apnesi Tedavi Edilmeze Hangi Hastalıklar Ortaya Çıkar?

Kalp damar sistemi
Hipertansiyon
İskemik kalp hastalığı
Sol kalp yetmezliği
Sağ kalp yetmezliği
Kalpte ritim bozuklukları

Ani ölüm
Akciğer
Astıma yatkınlık
Sinir sistemi
Beyin damarlarında daralma
Gündüz aşırı uyku hali
Sabah baş ağrısı
Uykuda sara hastalığı
Huzursuz ve yetersiz uyku
Psikiyatrik
Bilişsel bozukluk
Anksiyete, depresyon
Hormon hastalıkları
Cinsel isteksizlik
Cinsel işlev bozukluğu
Böbrek
Gece idrara çıkma
İdrardan protein kaçağı
Mide barsak sistemi (Gastro özefajial reflü )
Kan hastalıkları (Polisitemi, kan akışkanlığının azalasına neden olmakta )
Sosyal sonuçlar
Okul ve iş performansında azalma
Raporlu olma süresinin artması
Çocuklarda hiperaktivite
Sosyal ilişkilerde bozulma (Boşanmalar vs.)
Kazalar (trafik, ev, iş)

Yaşamı tehdit eden ve yaşam kalitesini bozan sağlık sorunları ortaya çıkar.

MEDICAL PARK BAHÇELİEVLER HASTANESİ UYKU LABORTAUVARINDA

Donanımlı uyku laboratuarında hastanın uyku tetkiki yapılarak uyku apnesinin araştırılması, eğer varsa ciddiyetinin ortaya konması ile KBB, Göğüs hastalıkları ve Nöroloji bölümlerince tedavi biçimine karar verilerek, tedavisi düzenlenmektedir.